اطلاعیه پژوهشی

صفحات مرتبط با اطلاعیه پژوهشی


 


فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی


فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامیامکان دسترسی آزمایشی به پایگاه ‏Taylor & Francis،

در داخل مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با مدت محدود برقرار شد.

برای ارتباط از داخل دانشگاه به لینک http://www.tandfonline.com/مراجعه کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه مهم

با توجه به برگزاری ششمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هشتمین جشنواره رویش نخبگان در اردیبهشت ماه سال جاری، نسبت به ثبت اختراع در سامانه جشنواره که اولویت و اهمیت بسیار زیادی در شناسایی و حمایت از صاحبان اختراع دارد، تا 25 فروردین ماه از طریق سایت ذیل اقدام فرمائید.

iauctb.bmn.ir

 

کتابچه استانی ساها مازندران

 

فرم شماره 1 - فرم قبل از دفاع

فرم های صورتجلسه دفاع از پایان نامه 

فرم بعد از دفاع

 

فرم پروپوزال رساله دکتری

 


 

اطلاعیه های مهم پژوهشی

 

ترفیع سالیانه اساتید

 

دانلود همایش ها و کنفرانس‌های نامعتبر

 

نمره مقاله مستخرج از پایان‌نامه بعد از بررسی کارشناسان پژوهش جهت اصالت‌سنجی مقالات، حداکثر 10 روز پس از تحویل مقاله به حوزه پژوهش قابل ارائه خواهد بود.


 

نحوه آموزش وب سایت های جعلی مجلات علمی

 

تسهیل در پذیرش مقاله هاي دانشجویان و اعطاي امتیاز به آنها

 

فهرست نشریات معتبر بین المللی حوزه علوم انسانی 


 به اطلاع کلیه اساتید محترم هیأت علمی می رساند

  با توجه به اینکه از این پس کلیه امور و امتیازات پژوهشی اساتید محترم طبق مدارک موجود در پرونده پژوهشی بررسی می شود، لذا خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک خود در حوزه پژوهش اقدام فرمائید.

  حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری