رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه
دکتر حسین منصوریاننام: حسين   نام‌خانوادگي: منصوريان سرخگريه   
 
 نام پدر:
قدير            تاريخ تولد:   1341              

سوابق اجرایی:
- عضو هيأت علمي  گروه زبان و ادبیات فارسی
- معاون دانشگاه و رييس مركز فرهنگي و آموزشي  سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر

مرتبه دانشگاهي:
دانشیار پايه 20

سوابق تحصيلي:

رديف

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

شهر تحصيلي

مرکز آموزشی

تاريخ اتمام

1

دیپلم

اقتصاد اجتماعی

بهشهر

دبیرستان شهید مطهری

1361

2

کاردانی

زبان و ادبیات فارسی

گرگان

مرکز تربیت معلم امام خمینی(ره)

1363

3

كارشناسي

زبان و ادبيات فارسي

تهران

 دانشگاه علامه طباطبايي

1368

4

كارشناسي‌ارشد

زبان و ادبيات فارسي

تهران

دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

1373

5

دكتري تخصصي

زبان و ادبيات فارسي

تهران

واحد علوم و تحقيقات تهران

1385

6

کارشناسی

حقوق

بندر ترکمن

پیام نور

1392

سوابق علمي

الف )تأليف كتب:

1) جلوه‌هاي انديشه و خيال:1380؛انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

2) عروض و قافيه:1386؛انتشارات حفيظ،تهران

3) فارسي عمومي و آيين‌نگارش:1392؛انتشارات مبعث ، بابل

4)جنگ رواني در شاهنامه:1394؛انتشارات فكر سبز ،آمل

5)روياي اساطير :1394؛ انتشارات تنعیم، گرگان

ب)مقالات علمي و پژوهشي:

1)"گوش جان". فصلنامه علمي و ترويجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر شماره 7و8  سال 1381صص62-75

2) "اسطوره در شعر نوگرايان" فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات ملي شماره 26  سال 1385 صص109-127

3) نقد كتاب "گفتارهايي درباره زبان و هويت" فصلنامه علمی و پژوهشی  مطالعات ملي شماره 27 سال 1385 صص158-166

4) نقد كتاب "غريبه‌هاي آشنا" فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات ملي شماره 28 سال1385 صص 157-162

5) "هويت ملي و نوزايي فرهنگي در شاهنامه" فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات ملي شماره 37  سال 1388 صص75-99

6) "نظامي سخنگوي ايران انساني" فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تابستان 1388 صص114-1288

  7)تاثیر کواکب در پیشگویی های شاهنامه:فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان شماره 5 بهار 89

8) رویای اسطوره ها در شاهنامه فصلنامه علمی و پ‍‍ژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره18 بهار 89  صص103-129

 9)همگرایی اسطوره و عرفان در غزل های حافظ:فصلنامه علمی و پژوهشی  مطالعات ملی شماره44 پاییز 89 صص27-49

10)هویت اجتماعی در شعر نیما:فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا شماره اول زمستان 89 صص 142-159

11)نقد زیبایی شناسی در داستان زال و رودابه:فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد شماره29 بهار 90 صص76-97

 12)بررسی معرفت شهودی در مثنوی مولانا:فصلنامه علمی و پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شماره 7 بهار 90

13) رحمت الهی در مثنوی مولانا:فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد شمار27 پاییز  صص161-179

14)همگرایی اسطوره و عرفان:فصلنامه زيبايي شناسي ادبي دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شماره 9 پاييز 90 صص15-29

15)نقد و تحلیل رویا در شاهنامه فردوسی:فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان شماره چهار، زمستان 90 صص93-112

16)آیین تدفین و سوگواری در شاهنامه: فصل نامه علمی و پژوهشی  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا شماره 2 زمستان  1390 صص 133-150

17) ریا ستیزی در اندیشه ی حافظ و گوته:ماهنامه حافظ،شماره 96 ،مردادماه 1391

18)صبر در مثنوی مولانا:رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،شماره 106،تابستان 1392 صص24-26

19) نقدي بر شعر "سوي شعر خاموش نیما": فصلنامه علمي و ترويجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر

20)بيگانه ستيزي در شعر ملك الشعراي بهار:فصلنامه علمي پژ‍وهشي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد،شماره 37 ،بهار 1392

21)جايگاه انتقاد در اشعار نيما يوشيج:فصلنامه علمي و پژوهشي «بهارستان سخن»دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي شماره 27  تابستان 1394 صص135-155

22)نگاه عارفانه به هستي در شعر قيصر امين پور:فصلنامه علمي و پژوهشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ازاد اسلامي واحد سنندج شماره هاي 26و27 سال هشتم بهار و تابستان 1395صص201-215

23)تحليلي بر تاثير پذيري شخصيت زن در تفكر مولانا:فصلنامه مطالعات ادبيات ،عرفان و فلسفه ؛دوره سوم ،شماره 2،تابستان 1396 صص 53 -63

24)بررسي عناصر داستاني در رمان همسايه ها  اثر احمد محمود: فصلنامه علمي و پژوهشي «بهارستان سخن»دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي شماره 34  زمستان 1395 صص 61-78

 

ج)مقالات پذيرفته‌شده در همايش ها:

         1) بررسي صفت حرص در مثنوي. همايش مولانا: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

         2) سيماي نفس شوم در مثنوي. همايش نمادها: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا

       3) هويت اجتماعي شعر نيما. همايش نيماشناسي دانشگاه مازندران

       4) آرمان شهر و نمودهاي آن در شعر نيما. همايش نيما و ميراث نو دانشگاه مازندران

      5)آرمانگرایی در شعر پروین اعتصامی ارائه شده در همایش نکوداشت پروین اعتصامی در دانشگاه ازاد اسلامی بابل اردیبهشت 1393

6)نگاهي به اشعار شاملو از زاويه طنز مسايل اجتماعي ؛ارائه شده در كنفرانس بين المللي ادبيات و زبان شناسي تير ماه 1395

7)اشارات و تلميحات در اشعار رودكي و عنصري؛ ارائه شده در كنفرانس بين المللي ادبيات و زبان شناسي تير ماه 1395

 

د) طرح‌هاي و ساير فعاليت هاي پژوهشي:

     1) بررسي مضامين پايداري مقاومت در شعر سلمان هراتي و مقايسه آن با اشعار نصراله مرداني و قيصر امين‌پور

    2) بررسي تأثير جامعه در شعر نيما

        3) بررسي هويت ايراني در غزليات حافظ و مقايسه آن با غزل‌هاي سعدي:

   4) راهنمايي و مشاوره‌ي بيش از 80 مورد پايان‌نامه در مقطع كارشناسي‌ارشد در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد های     قائم شهر،گرگان و دهاقان

   5) داوري بيش از 100 مورد پايان‌نامه و طرح‌هاي پژوهشي و كتاب در سطح منطقه

      6) ويراستاري ادبي قريب ده اثر از مجموعه آثار منتشر شده از سوي ستاد بزرگداشت شهيد آيت‌ا.. مطهري

ه) مسئولیت ها:

1)مدير و عضو گروه مصاحبه كننده گروه زبان و ادبيات فارسي مقطع دكتري در رشته  زبان و ادبيات فارسي  در استان مازندران تابستان 1396

2)معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از سال 1377 تا 1380

3)رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از سال 1380 تا 1383

4)مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از آبان ماه سال 1385 تا مرداد ماه سال 1392

5)عضو هیئت امنا دانشگاه غیر انتفاعی هدف در شهرستان ساری

6)رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از  مردادسال   1392 تا اسفند 1394

7) معاون دانشگاه  و رييس مركز آموزشي فرهنگي سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر از اسفند 1394

7) عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

9)عضو کمیته انتظامی استادان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

10) عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از سال 1392

11) عضو کمیته داوری انتخاب اساتید نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

12)رييس همايش ملي تربيت بدني سازمان سما ؛دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر با مجوز شماره 6293/210/25 مورخه13/7/1395

13) دبير علمي  هفتمين همايش داخلي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر4/12/1393 با مجوز و كد 1071930923004

14)دبير اجرايي هشتمين همايش داخلي علوم انساني 19/12/1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر با مجوز و كد 11071394112501

15)رييس شوراي پژوهشي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد قائم شهر 28/1/1395 به شماره 95/2048/25

16)عضو گروه ارزيابي و نظارت بر آموزشكده  ها و مدارس  سما استان مازندران16/5/1395 به شماره 95/2048/221

17)عضو شوراي راهبردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  آزاد اسلامي استان مازندران

18)عضو شورای پژوهشی  واحد قائمشهر17/10/96 به شماره1/12882

19)استاد راهنماي پايان نامه  مقطع دكتري با عنوان :«بررسي مقايسه اي مفهوم زمان در انديشه هاي مولوي و ابن سينا» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

20) استاد راهنماي پايان نامه  مقطع دكتري با عنوان :«بررسي جامعه شناسي ادبيات در آثار سنايي و مقايسه آن با اشعار شاملو » در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

21) استاد راهنماي پايان نامه  مقطع دكتري با عنوان :« مراتب سير روح در اشعار سنايي عطار و مولوي » در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر


  راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
1                   عنوان پایان نامه تعداد واحد مقطع تاریخ نام دانشجو دانشگاه استاد راهنما
1 بررسی جایگاه ولی و لایت در مثنوی 4 ارشد 23/12/86 طاهره قاسمی واحد قائم شهر حسین منصوریان
2 بررسی و مقایسه عبادات و مناجات در حدیقه سنایی 4 ارشد 15/11/86 رقیه مومنی واحد قائم شهر حسین منصوریان
3 بررسی صفات حرص و کبر و خشم در مثنوی معنوی 4 ارشد 30/10/86 ولی اله اسدیان لالیمی واحد قائم شهر حسین منصوریان
4 بررسی مضامین عرفانی گلشن راز شیخ محمود شبستری و مقایسه آن با دفتر اول مثنوی معنوی 4 ارشد 10/6/88 صدیقه جعفریان واحد قائم شهر حسین منصوریان
5 بررسی موضوعی حکایت های طنزآمیز مثنوی مولانا 4 ارشد 17/9/87 ولی مسعودی واحد قائم شهر حسین منصوریان
6 بررسی و تحلیل خواب در شاهنامه 4 ارشد 3/5/89 بهجت تربتی نژاد واحد قائم شهر حسین منصوریان
7 بررسی جلوه های اسطوره در هفت پیکر نظامی 4 ارشد 19/6/88 مه جبین نورانی واحد قائم شهر حسین منصوریان
8 بررسی و تحلیل خواب در مثنوی مولوی 4 ارشد 20/11/ 88 فرزانه ابوالحسنی واحد قائم شهر حسین منصوریان
9 بررسی و تحلیل اسطوره و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار شفیعی کدکنی و مقایسه آن با اشعار اخوان ثالث 4 ارشد 24/6/88 غلام علی ابراهیمی تیرتاشی واحد قائم شهر حسین منصوریان
10 بررسی پند و اندرز در قصاید رودکی و سنایی 6 ارشد 17/11/91 لیدا علی اکبرخانی واحد قائم شهر حسین منصوریان
11 تحلیل عرفانی داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی 6 ارشد 12/4/91 آرزو امینی واحد قائم شهر حسین منصوریان
12 آیین گفتگو در مثنوی های عطار با تکیه بر منطق الطیر 6 ارشد 28/11/91 ساره پوریانی واحد گرگان حسین منصوریان
13 بررسی و تحلیل شیوه های انتقاد در قصاید ناصر خسرو 6 ارشد 28/11/91 مریم زمانی واحد گرگان حسین منصوریان
14 سیمای مخالفان و دشمنان در قصاید ناصر خسرو 6 ارشد 3/4/93 رضاعلی زمانی واحد قائم شهر حسین منصوریان
15 بررسی مفهوم ریاضت در مثنوی مولوی 6 ارشد 16/4/92 ستاره خطی دیزآبادی واحد قائم شهر حسین منصوریان
16 جنگ روانی در شاهنامه 6 ارشد 6/6/92 سپیده واگذاری واحد قائم شهر حسین منصوریان
17 بررسی و تحلیل جایگاه انتقاد در اشعار نیما یوشیج 6 ارشد 16/6/92 رقیه هراتی واحد قائم شهر حسین منصوریان
18 انسان گرایی در دفاتر اول ، دوم و سوم مثنوی مولوی 6 ارشد 27/5/92 سید رمضان حسینی واحد قائم شهر حسین منصوریان
19 آموزه های اخلاقی در دیوان سنایی غزنوی 6 ارشد 3/6/92 هاجرخاتون بخشیان واحد قائم شهر حسین منصوریان
20 بررسی و تحلیل  ریشه ها و آثار روابط مولانا و شمس 6 ارشد 25/6/93 فاطمه حسین پور واحد قائم شهر حسین منصوریان
21 بررسی مفهوم استغنا در مثنوی مولانا 6 ارشد 30/4/92 فاطمه حسینی برتت واحد قائم شهر حسین منصوریان
22 برسی و تحلیل مفعوم کثرت گرایی در مثنوی مولانا 6 ارشد 20/6/91 فاطمه ترکتاز واحد قائم شهر حسین منصوریان
23 برسی تشبیه در قصاید حکیم فرخی سیستانی 6 ارشد 9/11/91 معصمه هرمزی مقدم واحد قائم شهر حسین منصوریان
24 بررسی و تحلیل موانع معرفت در دفاتر  پنجم و ششم مثنوی   ارشد 30/11/90 کبریا گیلانی فر واحد قائم شهر حسین منصوریان
25 تحلیل و بررسی مفهوم امتحان در مثنوی مولانا 6 ارشد 30/11/90 پروین اندیشه فر واحد قائم شهر حسین منصوریان
26 بررسی و تحلیل جایگاه عقلا المجانین در مثنوی و منطق الطیر 6 ارشد 8/6/91 حسنا ظرافت واحد قائم شهر حسین منصوریان
27 بررسی و تحلیل تقریب و همبستگی ادیان و مذاهب در دفتر اول و سوم و ششم مثنوی 6 ارشد 20/6/91 علی عطایی نژاد واحد قائم شهر حسین منصوریان
28 تحلیل و بررسی اشعار سیاسی سیاوش کسرایی و مقایسه آن با اشعار حمید مصدق 6 ارشد 27/6/90 محمد رضا زیارتی خلیلی واحد قائم شهر حسین منصوریان
29 بررسی اشارات و تلمیحات در قصاید حکیم سنایی 6 ارشد 26/11/89 سعیده شور مئیج واحد قائم شهر حسین منصوریان
30 بررسی و تحلیل شیوه های انتقاد در قصاید سنایی 6 ارشد 1/3/91 سید هادی موسوی واحد قائم شهر حسین منصوریان
31 ستایش و نیایش در آثار سعدی 6 ارشد 12/4/91 عبدالله صادقی واحد قائم شهر حسین منصوریان
32 بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر اول مثنوی 6 ارشد 8/6/91 مریم بابایی واحد قائم شهر حسین منصوریان
33 بررسی و تحلیل آرمان  گرایی در اشعار شفیعی کدکنی 6 ارشد 23/5/90 سید لیلا حسینی واحد قائم شهر حسین منصوریان
34 بررسی شخصیت ها در هفت پیکر نظامی از منظر داستانی و تاریخی 6 ارشد 21/11/91 محمد حبیبی زیاری واحد قائم شهر حسین منصوریان
35 بررسی و مقایسه رنگ اعتراض در آثار طاهره صفار زاده و سلمان هراتی 6 ارشد 20/6/91 یزدان گرجی نژاد واحد قائم شهر حسین منصوریان
36 بررسی مسائل اجتماعی در دیوان علامه اقبال لاهوری 6 ارشد 8/6/91 ذوالفقار آقایی واحد قائم شهر حسین منصوریان
37 آیین گفتگو در بوستان و گلستان سعدی 6 ارشد 11/4/91 علی اصغر حاجیان واحد قائم شهر حسین منصوریان
38 وطن و وطن پرستی در اشعاررر دوره مشروطه و انقلاب با توجه به شعر بهار و قیصر امین پور 6 ارشد 8/6/91 مرضیه زارعی واحد قائم شهر حسین منصوریان
39 بررسی و تحلیل مفهوم غم وشادی در سه دفتر دوم مثنوی 6 ارشد 13/6/92 لطیفه علی پور واحد قائم شهر حسین منصوریان
40 بررسی زمینه های تربیتی کلیله و دمنه درر پنج باب 6 ارشد 1/5/91 سید مهران اندی واحد قائم شهر حسین منصوریان
41 بررسی سیر تحول روحانی سالک در مثنوی 6 ارشد 15/11/91 پریسا موسوی نژاد واحد قائم شهر حسین منصوریان
42 بررسی و تحلیل شخصیت زن در مثنوی 6 ارشد 8/6/91 سملنه دریاباری واحد قائم شهر حسین منصوریان
43 بررسی  دیدگاه های دو داستان نویس معاصر در باره زن 4 ارشد 7/3/87 سمیه کمال غریبی واحد قائم شهر حسین منصوریان
44 جایگاه زن در بوستان  و گلستان .سعدی 6 ارشد 11/4/91 زینب تیرگر واحد قائم شهر حسین منصوریان
45 قابلیت های نمایشی تحفه الملوک تستری 6 ارشد 4/6/92 فرج الله مهدوی واحد قائم شهر حسین منصوریان
46 بازتاب آیین های ایرانی در شاهنامه 4 ارشد 15/6/89 معصومه دهقان واحد قائم شهر حسین منصوریان
47 تحلیل و بررسی دعا و نیایش در شاهنامه 4 ارشد 30/11/89 سپیده ابراهیم نژاد واحد قائم شهر حسین منصوریان
48 سیر تکاملی جان در مثنوی مولانا 4 ارشد 22/4/90 سید حسین سعادتی واحد قائم شهر حسین منصوریان
49 بررسی داستان های قرانی در دفتر سوم مثنوی 4 ارشد 24/12/87 حمید رضا صادقی واحد قائم شهر حسین منصوریان
51 بررسی و نحلیل غم و شادی در ده تن از شخصیت های شاهنامه 4 ارشد 6/5/89 حسن نوری تیر تاشی واحد قائم شهر حسین منصوریان
52 بررسی و تحلیل اسطوره و روایات  تاریخی و مذهبی در اشعار شفیعی کدکنی و مقایسه آن با اشعار اخوان ثالث 4 ارشد 24/6/88 غلام علی  ابراهیمی تیرتاشی واحد قائم شهر حسین منصوریان
53 بررسی و تحلیل خواب در شاهنامه 4 ارشد 20/5/89 بهجت تربتی نژاد واحد قائم شهر حسین منصوریان
54 بررسی پیشگویی  در شاهنامه فردوسی و تاثیر آن بر شخصیت داستان ها 4 ارشد 8/6/89 لیلا توکل راد واحد قائم شهر حسین منصوریان
55 بررسی قابلیت های نمایشی رمان های پل معلق ،آتش به اختیار و عقاب های تپه شصت از محمد رضا بایرامی 6 ارشد 11/6/93 مژگان عسگری واحد قائم شهر حسین منصوریان
56 بررسی مفاهیم عرفان بودایی و هندی در اشعار سهراب سپهری 6 ارشد 22/4/93 فیروزه اکبر زاده واحد قائم شهر حسین منصوریان
57 عقل گرایی در منثوی های سنایی 6 ارشد 11/6/93 محمد علی جوربنیان واحد قائم شهر حسین منصوریان
58 پسند ها و ناپسندهاي مربوط به مسائل اجتماعي  در اشعار شهريار 6 ارشد 29/10/93 سحر رشيدي تلوكي واحد قائم شهر حسين منصوريان
59 بررسی آموزه های دینی در اشعار سلمان هراتی 6 ارشد 29/10/93 مهین عباس پور واحد قائم شهر حسین منصوریان
60 همگرايي اميد و نااميدي در آثار نيمايوشيج 6 ارشد 1/6/94 سيمين صالحي واحد قائم شهر حسین منصوریان
61 بررسي جلوه هاي پايداري در اشعار طاهره صفار زاده و سيد علي موسوي گرمارودي 6 ارشد 13/5/1394 قربان فلاح سماگوش واحد قائم شهر حسین منصوریان
62 برسی مفهوم وصل و هجران در مثنوی معنوی 6 ارشد 31/6/1393 سید حسین هاشمی مصیر واحد قائم شهر حسین منصوریان
63 بررسي داستان حضرت موسي و فرعون در مثنوي مولوي.... 6 ارشد 2/6/94 مهناز گوران اوريمي واحد قائم شهر حسین منصوریان
64 تحليل و بررسي هويت ايراني در آثار سيمين بهبهاني 6 ارشد 15/6/94 مهري حاجيان واحد قائم شهر حسین منصوریان
65 بررسي جنبه هاي معنايي دو اثر خود نوشت با عنوان زنده باد كميل و تپه برهاني 6 ارشد 30/6/94 سيد ولي هاشمي واحد قائم شهر حسین منصوریان