گزارش تصویری از آیین بدرقه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به کربلاجهت مراسم اجتماع سراسری اربعین حسینی


1398/07/15

گزارش تصویری از آیین بدرقه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به کربلاجهت مراسم اجتماع سراسری اربعین حسینی

اشتراک گذاری